โรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง เป็นได้ ก็หายได้!!!
description

โรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง เป็นได้ ก็หายได้!!!

หลอดเลือดแดงตีบแข็ง หรือ Atherosclerosis เป็นที่มาของการเกิดชื่อในโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด หรือ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคอัมพาตหรืออุบัติการณ์หลอดเลือดในสมอง โรคความดันสูง โรคไตเรื้อรัง เป็นต้น และยิ่งไปกว่านั้นยังอาจทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ เพราะ นอกจากจะพบเซลล์สมองที่ผิดปกติและมีสารแอมีลอยด์อันเป็นสาเหตุของอัลไซเมอร์แทรกอยู่ ก็ยังพบหลอดเลือดแดงในหลอดเลือดเล็กๆ ตีบแข็ง ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพออีกด้วย โรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง …