‘งูสวัด’ ไวรัสที่แสน ‘น่ากลัว’
description

‘งูสวัด’ ไวรัสที่แสน ‘น่ากลัว’

เมื่อมีอายุมากขึ้น ระบบภายในร่างกายของคนเรา รวมไปถึงระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ภายในร่างกาย ก็มักจะเสื่อมสภาพลง โดยโรคติดเชื้อที่อันตรายสำหรับผู้สูงวัยนั้นจะมี โรคไข้หวัดใหญ่ และ โรคปอดบวม หากแต่ก็ไม่สามารถลืมอีกโรคหนึ่งที่พบได้บ่อย นั่นก็คือ โรคงูสวัดหรืออีสุกอีใส อันเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันต่ำลง จึงทำให้มันแสดงอาการออกมา โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า “เชื้อวีแซดวี (varicella-zoster virus)” ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ครั้งแรก …