in สาระน่ารู้

โรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง เป็นได้ ก็หายได้!!!

โรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง เป็นได้ ก็หายได้!!!
โรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง เป็นได้ ก็หายได้!!!

หลอดเลือดแดงตีบแข็ง หรือ Atherosclerosis เป็นที่มาของการเกิดชื่อในโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด หรือ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคอัมพาตหรืออุบัติการณ์หลอดเลือดในสมอง โรคความดันสูง โรคไตเรื้อรัง เป็นต้น และยิ่งไปกว่านั้นยังอาจทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ เพราะ นอกจากจะพบเซลล์สมองที่ผิดปกติและมีสารแอมีลอยด์อันเป็นสาเหตุของอัลไซเมอร์แทรกอยู่ ก็ยังพบหลอดเลือดแดงในหลอดเลือดเล็กๆ ตีบแข็ง ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพออีกด้วย

โรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คนที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่มักเริ่มเป็นตั้งแต่เมื่อครั้งยังวัยเยาว์ และเด็กที่เป็นโรคนี้เกือบทุกคนก็มีไขมันพอกหลอดเลือดเป็นเส้นยาว ซึ่งเป็นสาเหตุเบื้องต้น ที่จะนำพาไปสู่โรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง หลายคนมักมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง คือ คิดว่าโรคนี้รักษาไม่ได้ เป็นแล้วตายสถานเดียว

ความจริง คือ โรคนี้สามารถรักษาให้มันทุเลา บรรเทา จนหายได้ และยังมีวิธีป้องกันการเกิดโรค คือ

  1. ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดแดงตีบแข็ง เช่นความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวานไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ หรือขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น
  2. หมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ถ้าพบต้องรีบรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
  3. ในกรณีที่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตก ต้องรักษาและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแผนการรักษาของแพทย์ ห้ามหยุดยาเอง และควรรีบพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการผิดปกติ
  4. ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  5. ควบคุมอาหารให้สมดุล หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม หวาน มัน เพื่อควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม
  6. งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  7. ถ้ามีอาการเตือนที่แสดงว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วคราว ควรรีบมาพบแพทย์ถึงแม้ว่าอาการเหล่านั้นจะหายได้เองเป็นปกติ

 

โดยตัวอย่างนี้มีให้เห็นแน่ชัดมากที่สุดในการป้องกันและรักษาโรคนี้ คือ ในชุมชนคาเรเลีย ประเทศฟินแลนด์ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารในชุมชน ทำให้อาการป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคร้ายของหลอดเลือดแดงตีบแข็งนั้น ลดลงไปร้อยละ 75 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว โดยที่พวกเขาไม่ได้ทำบอลลูน บายพาส หรือใช้ยาลดไขมันและยาลดความดันเลยสักนิด

แต่สำหรับผู้ที่เป็นหลอดเลือดแดงตีบแข็งในภาวะที่หนักมาก และต้องรักษาด้วยการกินยา แนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรหาซื้อยามากินเองเพราะ การใช้ยาเหล่านี้จำเป็นต้องมีการติดตามผลและใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากถ้ามีการใช้ยาผิด ประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีการติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรง เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

 

 

Written By: