in สาระน่ารู้

ความจริงเกี่ยวกับหนังโป๊ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตเพศของคุณ

ความจริงเกี่ยวกับหนังโป๊ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตเพศของคุณ
ความจริงเกี่ยวกับหนังโป๊ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตเพศของคุณ

ปัจจุบันในสังคมบ้านเรา ยังมองว่าหนังโป๊ เป็นสื่อที่ต้องห้ามและอาจจะน่าอายหากพูดกับคนอื่นๆ ไปจนถึงต่อต้านสื่อลามกทั้งหลายเพราะให้เหตุผลว่า เป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการลวนลามทางเพศทั้งต่อผู้หญิงและผู้ชาย ในขณะที่มีกลุ่มงานวิจัย ที่พยายามหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหัวข้อ เรื่อง หนังโป๊ กับการเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆ วันนี้เราจึงได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังโป๊ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตเพศของคุณ

  • หนังโป๊ไม่ใช่สิ่งเสพติด

นี่เป็นข้อโต้แย้งที่สื่อส่วนมากนิยมเปรียบเทียบว่าหนังโป๊เปรียบเสมือนสิ่งเสพติด ที่ทำให้ผู้ชมอยากดูซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่จากการวิจัยพบว่า ในสมองของเรามักจะเรียกร้องหาสิ่งที่ต้องการ ในที่นี้สำหรับในกรณีของผู้ติดยาเสพติด มักจะต้องการยาตลอดเวลาและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และสำหรับกรณีนี้หนังโป๊จึงไม่จัดว่าเป็นสิ่งเสพติด เพราะการจะมีเพศสัมพันธ์ได้ ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายๆอย่างรวมกัน

  • หนังโป๊เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในทั้งเพศหญิงและชาย

จากการศึกษาของนักจิตวิทยาและที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเพศ ในประเทศแคนาดา พบว่าที่ผ่านมาผู้ที่ดูหนังผู้ใหญ่มีการสนับสนุนให้เพศหญิงและเพศชายมีความเท่าเทียม และเสมอภาคกันในสังคม มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ดูหนังโป๊ ซึ่งมักจะยกให้เพศใดเพศหนึ่งเป็นผู้ปกครองในสังคม และยังพบว่าผู้ที่ดูหนังโป๊มีอัตราการลดลงของการข่มขืนและทำร้ายทางเพศอีกด้วย

 

 

 

  • คนที่ดูหนังโป๊มักจะเลือกการป้องกันที่ดีเสมอ

การวิจัยล่าสุดจากเยอรมนีได้พบว่า ผู้ใหญ่ที่นิยมดูหนังโป๊ มักจะไม่ละเลยการป้องกันต่างๆก่อนการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักของตน มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ดูหนังโป๊ถึง 60 %

  • คนที่ดูหนังโป๊บ่อยๆ มักจะไม่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศ

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนที่ดูหนังโป๊ส่วนใหญ่ มักจะมีแนวโน้มที่จะห่างไกลจากปัญหาสมรรถภาพทางเพศ มากกว่าผู้ที่ดูหนังโป๊น้อยหรือไม่เคยเลย

  • หนังโป๊ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีของคุณได้

การดูหนังโป๊พบว่าคู่รักที่ดูหนังโป๊ด้วยกันมีความพึงพอใจทางเพศมากกว่าคนที่ไม่ได้ดูหนังผู้ใหญ่ และนอกจากนี้หนังโป๊ยังช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับเรื่องบนเตียงได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้แล้วจากการศึกษาอื่นๆยังพบอีกว่า การที่อาสาสมัครกลุ่มแรกดูหนังโป๊ กับกลุ่มที่สอง ที่ไม่ได้ดูหนังโป๊ พบว่า อาสาสมัครกลุ่มแรกมีการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้องกว่า กลุ่มที่ไม่ได้ดูหนังโป๊ และในกลุ่มแรก ก็ยังมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม ดีขึ้นกว่าเดิม

 

Written By: